Dzisiaj na warsztat przyjechało C2 2008r. Pod kierownicą zamontowany jest COM2002 Valeo. W zakładce moduły obecne, odbiornik wysokiej częstotliwości występuje, natomiast na liście w teście globalnym wcale nie występuje. Po odpięciu wtyczki z COM-a pilot przestaje działać. Również po ustawieniu parametru odb. w. cz. na nie występuje pilot przestaje działać.